Mark och grund Stockholm

Vill ni bygga ett garage och behöver en proffsigt utförd platta med vattenburen värme? Vi löser hela entreprenaden på plattan från befintlig mark till en färdig platta så som ni vill ha den. Vi gjuter alla plattor som tex för pool och villa.

Är ni i behov av tomtplanering så löser vi det. Vi bygger murar och installerar stadiga betongstöd i fall att ni behöver utnyttja er tomt på ett mer smartare vis. Ni har kanske en slänt där ni vill ha en parkering, vi hjälper er. Vi kan forma er tomt till precis så ni önskar att den ser ut.
Vi dränerar om ert hus, lägger nya avlopp- och dagvattenledningar. Vi byter ut era dåliga ledningar och kan komma med nya bra och effektivare lösningar på erat grundarbete. Vi installerar trekammarbrunnar etc.

Fotogalleri

Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller vid eventuella frågor på 0723 29 70 70